cart_emptyContact

KleineSchatten.nl
Gabriel Metsulaan 14
1816 EP  Alkmaar
KvK 51131005
BTW: NL184622074B01
Cadeaubonvoorwaarden
Algemene Voorwaarden Cadeaubonnen KleineSchatten.nl
Versie: augustus 2008

Naast de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze Algemene Voorwaarden Cadeaubonnen KleineSchatten.nl (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing die worden aangeboden door KleineSchatten.nl (hierna te noemen: KS).

Door gebruik te maken van cadeaubon(nen) van KS gaat de klant automatisch akkoord met deze Voorwaarden.

Artikel 1

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen die worden uitgegeven door KS.

Artikel 2

Elke cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een numerieke code zijn of een tekstcode. Elke cadeaubon en code wordt slechts eenmaal uitgegeven. De klant dient deze bon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan KS te worden verstrekt. KS behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door KS aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

Artikel 3

Om een cadeaubon te gebruiken, dient de klant de geselecteerde artikelen in het winkelwagentje te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert de klant vervolgens als betaalmethode “cadeaubon” en vult de exacte code in.

Artikel 4

De aard, waarde, duur, vervaldatum, en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan beschreven op de cadeaubon en/of in de e-mail waarin de cadeauboncode is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een jaar geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

Artikel 5

Cadeaubonnen uitgegeven door KS zijn uitsluitend inwisselbaar voor aankopen via de website www.kleineschatten.nl .

Artikel 6

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 7

Alle cadeauboninformatie m.b.t. cadeauboncode, restwaarde en vervaldatum zijn ook beschikbaar via het accountoverzicht op de site www.kleineschatten.nl . Dit betreft het accountoverzicht van de koper van de cadeaubon.

Artikel 8

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte KS cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met een van de overige betaalmethoden.
Indien het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de gebruikte KS cadeaubon(nen), blijft de restwaarde beschikbaar voor een volgende bestelling.
Artikel 9
De klant kan per bestelling meerdere cadeaubonnen gebruiken.
Artikel 10
Indien KS op basis van artikel 8 en/of 11 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, dan is het volgende van toepassing:
  • Heeft betaling plaatsgevonden d.m.v. een of meer cadeaubon(nen) en daarnaast d.m.v. een andere betaalmethode, dan zal restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door terugbetaling in geld van het bedrag dat door middel van die betaalmethode is betaald. Indien dit niet toereikend mocht zijn, zal m.b.t. het restant restitutie plaatsvinden door middel van verhoging van het cadeaubonsaldo.
  • Heeft betaling plaatsgevonden uitsluitend d.m.v. een of meer cadeaubonnen, dan zal restitutie plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo.

Artikel 11

Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

Artikel 12

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

Artikel 13

Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Artikel 14

KS staat niet in voor de werking van cadeaubonnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van KS. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van direct schade aan personen of zaken.

Artikel 15

Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. KS zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden de klant aan om de Voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft de klant na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt de klant daarmee de gewijzigde Voorwaarden.
 


Vragen of opmerkingen

Heeft u na het lezen van deze Voorwaarden nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u altijd bij ons terecht.
Wij streven ernaar tijdens werkdagen binnen 24 uur antwoord te geven.

 

U kunt contact met ons opnemen op een van onderstaande manieren:

 

Via de Website 

Vul het contactformulier in op de website www.kleineschatten.nl  en stuur dit naar info@kleineschatten.nl.

 

Via telefoon

tel.: 06 14455066

 

Via post

KleineSchatten.nl

Gabriel Metsulaan 14
1816 EP  Alkmaar

Winkelwagen

cart_empty Winkelwagen is leeg
Toon winkelwagen
Kassa
Verlanglijst
BestelhistorieTekenwedstrijd

tekenwedstrijd

Nieuws


Uw e-mail adres
Inschrijven  


Powered by Webcreatives
Copyright © 2008-2022 KleineSchatten.nl