cart_emptyContact

KleineSchatten.nl
Gabriel Metsulaan 14
1816 EP  Alkmaar
KvK 51131005
BTW: NL184622074B01
Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Versie mei 2012
 
 
 
KleineSchatten.nl
Gabriel Metsulaan 14
1816 EP  Alkmaar
Tel.: 06 14455066
E-mail: info@kleineschatten.nl       
KvK: 51131005
BTW: NL184622074B01
Rabobank: 3775.06.133
IBAN: NL58 RABO 0377 506133    
BIC: RABONL2U

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 KleineSchatten.nl (hierna te noemen: KS) is een online winkel in speelgoed, accessoires voor de kinderkamer, kraamcadeaus, cadeauartikelen en nog veel meer leuke spulletjes voor kinderen.

1.2 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden), vormen samen met de bestelling de overeenkomst tot het leveren van producten. Op deze overeenkomst zijn geen andere Voorwaarden van toepassing. Van de overeenkomst kan niet worden afgeweken.

1.3 In deze Voorwaarden wordt gesproken over werkdagen. Hiermee wordt bedoeld alle weekdagen, behalve zaterdag, zondag en officiële Nederlandse feestdagen.

1.4 KS mag bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik maken van derden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten via de website www.kleineschatten.nl. Door het doen van een bestelling via www.kleineschatten.nl gaat de klant automatisch akkoord met deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden gestelde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Indien zich tussen de klant en KS een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

2.4 Indien de klant niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de klant in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.5 KS behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 - Bestellingen

3.1 Bestellingen kunnen alleen worden gedaan via de website www.kleineschatten.nl. Bestellingen die schriftelijk of telefonisch worden gedaan, worden niet geaccepteerd. De klant krijgt altijd via e-mail bevestiging van de bestelling.

3.2 KS is gerechtigd bestellingen te weigeren en/of aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling wordt geweigerd, wordt de klant hierover, met opgave van reden, geïnformeerd.

3.3 Afwijkingen in kleur, type, tekst en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 De prijzen op onze website die bij de artikelen staan genoemd zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs, inclusief verzendkosten, aan de klant bekend gemaakt.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Indien prijzen wijzigen tussen de periode dat de klant besteld en de uitvoering van de bestelling, gelden de prijzen van het moment van bestellen.

4.3 Bestellingen worden in principe verzonden via TNT post en worden berekend naar gewicht.
 
4.4 Voor bestellingen binnen Nederland met een subtotaal van € 75,00 of hoger worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Dit geldt niet voor bestellingen die onder rembours worden verzonden.
 
Bij TNT post zal de geschatte levertijd na ontvangst van de betaling van pakketten binnen Nederland tot 10 kg, 
ongeveer 1-3 werkdagen zijn.  KS zal de bestelling echter zo snel mogelijk verzenden, maar heeft geen invloed
op de levertijden door TNT.   
 
De verzendkosten via TNT post binnen Nederland inclusief 21% btw bedragen :
Bestellingen boven € 75,00
geen verzendkosten     
Pakketten tussen 0-10 kg € 8,17 ( 6,75 + 21% btw )                                  
Pakketten tussen 10-30 kg € 14,76                                     
Onder rembours, pakketten tussen 0-10 kg* € 19,36
Onder rembours, pakketten tussen 10-30 kg* € 24,20
*) Bestellingen buiten Nederland, zwaarden dan 30 kg, duurder dan € 1.000 of KidKraft producten kunnen niet onder rembours worden verzonden.
 
De verzendkosten naar België, Denemarken,  Duitsland, Frankrijk, Italie, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Zweden en Groot-Brittannie bedragen :
Pakketten tussen 0 - 2 kg € 15,73                  
Pakketten tussen 2 - 5 kg € 23,60
Pakketten tussen 5 - 10 kg € 30,25
Pakketten tussen 10 - 20 kg € 41,14
Pakketten tussen 20 - 30 kg
€ 49,00
 
Voor het verzenden van cadeaubonnen worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

4.5 KS behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen door te voeren in de verzendkosten.

4.6 KS kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoerfouten of typefouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.7 Alle aanbiedingen van KS zijn vrijblijvend en KS behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 5 - Betalingen

5.1 Tijdens het bestellen kan de klant aangeven welke betaalmethode gewenst is. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling kan geschieden op (een van) de onderstaande manier(en):
 
 
a) IDeal:
Indien u bankiert via Internet binnen Nederland bij de ABN AMRO, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS bank, ASN Bank, SNS Regio Bank of Triodos Bank, kunt u via onze site op een veilige, vertrouwde en gemakkelijke manier de online aankopen afrekenen. KS rekent voor betaling via IDeal géén extra kosten. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van IDeal , zonder zich hiervoor eerst aan te hoeven melden. Na het plaatsen van de bestelling, kiest u voor de betaalmethode IDeal . Er opent zich een scherm waarbij de bank gekozen kan worden waarbij u online bankiert. U volgt dan de bekende procedure met betalingen via Internetbankieren. Vanuit het buitenland kunt u betaling per bankoverschrijving.
De iDeal betaling verloopt veilig online via de Payment Service Provider ICEPAY.
 

Veilig online betalen via Payment Service Provider ICEPAY

ICEPAY maakt het als Payment Service Provider mogelijk voor webwinkeliers om diverse online betaalmethodes, zoals iDEAL en PayPal, aan te bieden in hun webshop. Zo kunt u als consument binnen de webshop van uw online betalingen binnen een gebruiksvriendelijke en veilige betaalomgeving verrichten. U kunt op de website van ICEPAY aanvullende informatie vinden over uw online betaling via ICEPAY.

In principe wordt de betaling dezelfde dag nog verwerkt. U kunt  het verschuldigde bedrag overmaken aan:
          KleineSchatten.nl
          Rabobank 3775.06.133
          IBAN: NL58 RABO 0377 506133
          BIC: RABONL2U
Voor meer informatie zie: www.ideal.nl.
 
b) Vooruitbetaling via overboeking per bank.
In geval van vooruitbetaling door middel van een overboeking per bank dient de betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door KS te zijn ontvangen. Pas na ontvangst van de betaling zal de bestelling worden verzonden. Betalingen kunnen worden overgemaakt op Rabobank rekeningnummer 3775.06.133  t.n.v. KleineSchatten.nl te Alkmaar onder vermelding van bestelnummer.
KS rekent voor vooruitbetaling via de bank géén extra kosten.
 
c) Contante betaling bij afhalen
U kunt de bestelling zelf afhalen bij KS tegen contante betaling. Na het plaatsen van de bestelling neemt KS contact op met u om een datum en tijd af te spreken voor afhalen van de bestelling.
 
d) Met cadeaubon van KS.
Een cadeaubon van KS heeft een geldigheidsduur van een jaar. Een cadeaubon wordt online verzilverd zodat u direct weet of de betaling wordt goedgekeurd.
Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de cadeaubon, kan voor het resterende bedrag een andere betaalmethode worden gekozen.
Indien het bedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de cadeaubon, blijft het resterende bedrag openstaan op de cadeaubon voor eventueel later gebruik.
 
Voor meer informatie over de KS cadeaubon, zie Cadeaubonvoorwaarden .
 
e) Betaling onder Rembours alleen via TNT.
U betaalt de bestelling contant bij aflevering door een medewerker van TNT Post en tekent voor ontvangst. Het is dus van belang het gehele bedrag contant in huis te hebben wanneer de medewerker van TNT Post langs komt.
Indien u bij de eerste afleverpoging niet thuis bent, wordt het pakket op een later tijdstip nogmaals aangeboden. Als aflevering niet mogelijk is, kunt u, de geadresseerde, het pakket binnen drie weken op het postkantoor afhalen en betalen.

Betaling onder rembours is niet mogelijk in de volgende gevallen:
- voor bestellingen die zwaarder wegen dan 30 kg;
- voor bestellingen met een totaalwaarde hoger dan € 1.000; 
- voor verzendingen buiten Nederland;
- voor producten van KidKraft.

5.2 De klant geeft KS toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij vooruitbetaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van KS.

5.4 KS behoudt zich het recht voor om eventueel betalingsmogelijkheden te verwijderen of toe te voegen. Informatie hierover wordt via de website en in de nieuwsbrieven bekend gemaakt.

Artikel 6 - Levering

6.1 KS streeft ernaar om bestellingen welke verzonden worden via TNT post  binnen 1- 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.  Hiertoe is KS echter niet verplicht. In principe zijn de meeste producten die op de website staan in voorraad en dus leverbaar, tenzij anders aangegeven. Indien het onverhoopt toch niet mogelijk is binnen 1-2 werkdagen via TNT post  te verzenden, wordt de klant hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Uitzondering hierop zijn de producten van KidKraft. Deze producten worden door KidKraft zelf rechtstreeks aan de klant gezonden en hebben een levertijd van ongeveer 7 werkdagen.

6.2 KS levert uitsluitend op huisadressen; een postbusnummer wordt niet geaccepteerd als afleveradres. Landen waar KS naar levert, zijn: Nederland, Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italie, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Zweden en Groot-Britannie.

6.3 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

6.4 KS stelt zich in geen enkele zin aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van (een van) de artikelen tijdens verzending.

6.5 Een bestelling wordt door KS niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen, vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. KS zal in dat geval voor terugbetaling zorgen.

6.6 KS verstuurt de bestellingen in principe via TNT post. KS geeft in het geval van pakketzendingen het pakketnummer door aan de klant. Met dit pakketnummer kan de verzendstatus van de bestelling worden gevolgd via de website www.tracktrace.nl van Post.nl.

TNT post  levert ook op zaterdag. Indien de geadresseerde niet aanwezig is, wordt het pakket aangeboden bij de buren. De geadresseerde ontvangt een kennisgeving van TNT post waarin staat op welk huisadres het pakket is afgeleverd. Als afleveren bij de buren niet lukt, wordt het pakket op een later tijdstip nogmaals aangeboden aan geadresseerde. Indien de klant heeft aangegeven dat het pakket niet bij buren afgeleverd mag worden, zal KS dit kenbaar maken aan TNT post. Als aflevering uiteindelijk niet mogelijk is, kan de klant binnen drie weken het pakket afhalen op het postkantoor.

6.7 De producten van KidKraft worden niet door KS verzonden, maar worden door KidKraft zelf rechtstreeks naar de klant verzonden. Hierdoor is het niet mogelijk deze producten onder rembours te betalen. De levertijd van deze producten is 4-7 werkdagen.
 
6.8 Alhoewel KS met de grootste zorg de webwinkel up to date houdt, kan het in enkele gevallen
voorkomen dat een artikel op de website niet meer leverbaar is. KS is hiervoor niet aansprakelijk.
Uiteraard krijgt u het bedrag dat u voor het artikel via de webwinkel heeft betaald teruggestort. 
 
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien de klant heeft voldaan aan alles dat de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan KS is verschuldigd.

Artikel 8 - Ruilen en/of retourneren van artikelen

8.1 KS doet de uiterste best om via de webwinkel de artikelen zo duidelijk mogelijk te omschrijven en een zo duidelijk mogelijke foto van het artikel te plaatsen. Mocht een artikel echter toch niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan deze worden geruild en/of worden geretourneerd.

8.2 Artikelen die via www.kleineschatten.nl zijn gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour worden genomen, onder de volgende voorwaarden:
  • Deze artikelen dienen uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst voor retour aangemeld te worden via info@kleineschatten.nl. In deze mail dient aangegeven te worden welk(e) artikel(en) geruild en/of retour gezonden worden. Na aanmelding van de ruiling ontvangt de klant per e-mail informatie over de te volgen procedure als bijvoorbeeld verpakken en de wijze van retourneren.
  • De artikelen moeten nog in originele staat van verzending zijn en in originele verpakking worden teruggestuurd.
  • De artikelen die voor ruiling en/of retour zijn aangemeld, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling, aan KS teruggezonden zijn.

8.3 Producten die op maat worden gemaakt, zoals de muurstickers, kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

8.4 KS accepteert uitsluitend ruilingen en/of retourzendingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen en/of retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.5 De ruiling of retourzending zal na aanmelding en na ontvangst van de artikelen per e-mail worden bevestigd. Het bedrag van de ruiling en/of retourzending wordt door KS gecrediteerd.

8.6 De klant kan de voor ruiling of retour aangemelde artikelen terugsturen aan KS. De kosten voor deze zending zijn voor de klant. Ruilingen en/of retourzendingen die per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende gefrankeerd te worden. Indien de zending niet (voldoende) gefrankeerd is, behoudt KS zich het recht voor de zending te weigeren of brengt KS de klant administratiekosten in rekening plus de kosten die aan KS door Post.nl in rekening worden gebracht voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen. Deze kosten zullen worden ingehouden op de creditnota van de voor ruiling en/of retour aangeboden artikelen.

De instructies voor het terugzenden van de ruiling en/of retourartikelen dienen door de klant exact te worden gevolgd.

Artikel 9 - Klachten

9.1 KS probeert er alles aan te doen om een goed product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde artikelen onmiddellijk na te kijken en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website dan dient de klant dit per omgaande aan KS te melden. Dit kan d.m.v. een e-mail aan info@kleineschatten.nl.

Mocht de geboden oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoen, dan kan de klant de volledige bestelling binnen zeven (7) werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal dan worden gecrediteerd.

Deze regeling vervalt wanneer de klant zonder overleg zelf heeft getracht het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

9.2 De klant kan de als klacht aangemelde artikel(en) terugsturen aan KS. De kosten voor deze zending zijn voor de klant. Artikelen die als klacht zijn aangemeld en per post worden verzonden, dienen te allen tijde voldoende gefrankeerd te worden. Indien de zending niet (voldoende) gefrankeerd is, behoudt KS zich het recht voor de zending te weigeren of brengt KS de klant administratiekosten in rekening plus de kosten die aan KS door Post.nl in rekening worden gebracht voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen. Deze kosten zullen worden ingehouden op de creditnota van de als klacht aangemelde artikelen.

KS zal proberen, in overleg met de klant, het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Teneinde de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, wordt de klant verzocht de instructies voor het terugzenden van artikelen strikt op te volgen.

Artikel 10 - Annulering van de bestelling

10.1 Iedere bestelling kan, zonder extra kosten en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. KS verzoekt de klant daartoe een e-mail te sturen aan info@kleineschatten.nl. De orderannulering zal per e-mail worden bevestigd aan de klant. Zodra het verzoek tot annulering door KS is bevestigd, mag de klant deze als ontvangen beschouwen. Indien de klant de geannuleerde bestelling reeds heeft betaald, zorgt KS ervoor dat het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen wordt terugbetaald.

Artikel 11 - Herroepen

11.1 De koper heeft, conform de Wet Koop Op Afstand, het recht om (uitsluitend de gehele) bestelling binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst te herroepen, zonder extra kosten en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. KS crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

11.2 Hiertoe dient de klant binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres een e-mail te sturen aan info@kleineschatten.nl. In deze e-mail dient de klant naam, ordernummer en (indien van toepassing) bankgegevens te vermelden. Tevens geeft de klant aan dat de order geannuleerd dient te worden conform de wet koop op afstand. Mits het verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt de klant binnen een (1) werkdag een bevestiging met het adres waarnaar de bestelling kan worden geretourneerd.

11.3 Uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling dient het pakket teruggestuurd te worden aan KS. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant. De klant ontvangt een bevestiging per e-mail zodra KS de zending heeft ontvangen en afgehandeld. Mits reeds betaald, vindt restitutie van het volledige orderbedrag plaats, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van de bestelling door KS.

11.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal de terugzending dan worden beschouwd als een ruiling of retourzending conform artikel 8 van deze Voorwaarden.

Artikel 12 - Bestellingen / communicatie

12.1 KS is niet verantwoordelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen de klant en KS, dan wel tussen KS en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen de klant en KS, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van KS.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 KS is niet aansprakelijk voor enige schade, zoals gebrek of vertraging, die wordt geleden doordat de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet tijdig nagekomen kunnen worden, voor zover dit gebrek of deze vertraging is veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer ligt van KS.

13.2 In het geval van overmacht heeft KS het recht om de bestelling van een klant uit te stellen dan wel te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Dit zal altijd schriftelijk aan de klant worden medegedeeld. KS is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen.

13.3 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de invloedssfeer van KS, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, maar niet uitsluitend, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen van het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  • zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
  • zullen KS en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 

Vragen en opmerkingen

Heeft u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u altijd bij ons terecht.

Wij streven ernaar op werkdagen binnen 24 uur antwoord te geven.

U kunt contact met ons opnemen op een van onderstaande manieren:

Via het contactformulier op de website
www.kleineschatten.nl
 
   
Via post
KleineSchatten.nl
Gabriel Metsulaan 14
1816 EP  Alkmaar

 

Wij wensen u veel winkelplezier op www.kleineschatten.nl .

Winkelwagen

cart_empty Winkelwagen is leeg
Toon winkelwagen
Kassa
Verlanglijst
BestelhistorieTekenwedstrijd

tekenwedstrijd

Nieuws


Uw e-mail adres
Inschrijven  


Powered by Webcreatives
Copyright © 2008-2022 KleineSchatten.nl